خواهند گفت روی حجاب تاکید نکنید!

1,873

رهبر انقلاب: آمریکایی‌ها فعلا می گویند در منطقه فعال نباشید، به جبهه مقاومت کمک نکنید، توان دفاعی خود را متوقف کنید. بعدا هم خواهند گفت از قوانین دینی دست بردارید و بر موضوع حجاب نیز تأکید نکنید! خواسته‌های آمریکا هیچگاه تمامی ندارد. ۹۸/۸/۱۲

ریحانه
ریحانه 366 دنبال کننده