هفته گرافیک ۹۳

228
مجله الکترونیکی رنگ
مجله الکترونیکی رنگ 40 دنبال‌ کننده
228 بازدید
اشتراک گذاری

در‭ ‬طول‭ ‬حدودا‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬درباره‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ایده‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬شمایل‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬دست‭ ‬پیدا‭ ‬کرد؛‭ ‬ساخت‭ ‬سازه‭ ‬ای‭ ‬بزرگ‭ ‬شامل‭ ‬شبکه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬و‭ ‬نوشتار‭ ‬و‭ ‬تصویربرداری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬متنوع‭ ‬جوّی‭

filimo
ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...