اعتراف کارشناس BBC به افول قدرت آمریکا

173

بی‌محلی دولت جبل الطارق به درخواست آمریکا برای ادامه توقیف گریس۱ یک پیروزی بزرگ برای ایران و شکست آمریکا بود

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده