فرماندار شهریار با تشکیل جلسات حل مشکلات در کارخانه‌ها به کمک صنعتگران رفت

143

اختصاصی خبرشهر امروز یک شنبه 16 تیر 1398، نورالله طاهری فرماندار شهرستان شهریار به اتفاق هیئتی از مسئولین شهری و شهرستانی از نزدیک شاهد انجام کار در کارخانه ها بود و با دقت نظر در مشکلات پیش روی صاحبان صنایع در جلسه ای کارشناسی، اقدام به برداشتن موانع از راه تولید و تولیدکننده شد.

خبر شهر
خبر شهر 73 دنبال کننده