کارگاه کارگردانی متن ناممکن علی شمس

26
آکادمی افرا
آکادمی افرا 3 دنبال‌ کننده

آکادمی هنرهای اجرایی افرا برگزار میکند کارگاه کارگردانی متن ناممکن علی شمس ✔ اعطا گواهی پایان دوره توسط آکادمی هنرهای اجرایی افرا ( ظرفیت محدود )