| هفته طراحی گرافیک تهران |

493

سفارش دهنده: انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران تولید: استودیو چپ چین | داوود مرگان، فرید یاحقی، عقیل حسینیان زمان: ۵:۲۵ تاریخ تولید: ۱۳۹۳