آموزش ویدیویی پای دلفینی (پای شنا پروانه)

19,706

در این ویدیوی آموزشی نحوه صحیح انجام پای شنای پروانه که به پای دلفینی مشهور است به خوبی آشنا خواهید شد. آموزش کامل شنای پروانه و سایر شناها را نیز می توانید در همین کانال یا در وب سایت ما به نشانی poolticket.org مشاهده نمایید.

پول تیکت
پول تیکت 352 دنبال کننده