تیزر فیلم «افسانه عقاب دندان نقره ای» 1398 - صمدوممد

1,824
آلفا سیستم
آلفا سیستم 18 دنبال‌ کننده
1,824 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

خـلـاصــــه داسـتـان دهکـده یالقـوز آبـاد دهکـده‌ای افسـانه‌ای اسـت و در آن هـر ۱۰۰سـال یـک بـار عقـاب سـفید دنـدان نقـره‌ای بـه پـرواز در می‌آیـد. وقتـی کـه ایـن عقـاب افسـانه‌ای بـه پـرواز درمـی آیـد، اتفاقـات عجیـب و غریبـی بـه وقـوع میپیونـدد…شما می توانید این فیلم را با لینک مستقیم از یوز دی ال دانلود کنید.

آلفا سیستم
آلفا سیستم 18 دنبال کننده