شلیک موشک از زیردریایی روسیه به سمت داعش

1,473
۴ سال پیش