خلاصه بازی یوونتوس و پارما(1_0)

235

خلاصه بازی یوونتوس و پارما(1_0)| گل مردود رونالدو