دلیل قیمت نجومی خودرو و انحصار در بازار خودرو چیست؟

101

از مافیای کروز (سهامدار ایرانخودرو) چه میدانید؟ آیا زمان آن نرسیده است که دستگاه های نظارتی و امنیتی، به طور جدی تر، به پرونده مافیای کروز ورود کنند؟!

هشتگ10
هشتگ10 13 دنبال کننده