آتش سوزی گسترده انبار کالا در میدان حسن آباد

1,059