تعریف و جایگاه مستضعف اعتقادی در کلام ائمه b و مرحوم آیت الله خوئی

1,191

کسی که دلایل دین حق را بشنود اما قطع برای خودش حاصل نشود و یا اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشد، چنین شخصی نیز مستضعف فکری محسوب می شود.