وضعیت بنفش - جنگ مسئولین در دولت یازدهم

270

ماجرای عدم هماهنگی بین وزرا و معاونین رئیس جمهور در دولت یازدهم تبدیل به روال جاری در دولت روحانی شد. اکبر ترکان اصلی ترین حاشیه ساز در این دولت بود که در اولین قدم به آخوندی حمله کرد و سپس با نعمت زاده درگیر شد و این ابتدای ماجرا بود.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده