علی اکبر قلیچ - انتخاب

4,945

تلنگری برای هر یک از ما ، تا خویشتن را در آیینه ی کربلا نگریسته و از خود بپرسیم :(( ما ، کجای لشکرِ حسینِ زمانمان ایستاده ایم ؟! ))