موفقیت و برندسازی شرکت های نوپا - فاطمه سلیمی

378
ایران سایتک
ایران سایتک 10 دنبال‌ کننده

سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران