اصطلاح crunch time

32

به معنی برهه زمانی حساس یا فشرده مثلا روز آخر مهلت تحویل پروژه