بازدید سفیران خارجی کشورهای مختلف از پارک فناوری پردیس(گروه دوم)

283
پارک فناوری پردیس
پارک فناوری پردیس 202 دنبال‌ کننده