تهدید به قتل دکتر صالحی در مجلس!!!

2,140
۴ سال پیش
# اتم
#
سالگرد کربلای 94..1394.03.26

سالگرد کربلای 94..1394.03.26

4 سال پیش
آقای حسینیان با قلبی که با باژتری کار می کنه عمار گونه عمل کردند و الان در بیمارستان به سر می برند
نادر

نادر

4 سال پیش
چه قسم های دروغی خورد برای اثبات حرفش!!....یعنی به خدا اعتقاد نداره این مرد!