سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا جلسه 18 »

5,934

تهران 13/6/98 - مسجد سید الشهدا

313_133

313_133

1 هفته پیش
عالی. اجرتون با صاحب این شبها.
Vacsan313

Vacsan313

1 هفته پیش
اینکه ناگهان سخنرانی قطع مشود و لوگوی مصاف به صورت تمام صفحه نشان داده میشود کار اشتباهی است. کار کسانی که میخواهند بخشی از سخنرانی را تقطیع کنند و در فضای مجازی بگذارند را سخت میکند.