هالک های واقعی که هیچوقت نباید باهاشون درافتاد

2,718
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

قوی ترین بدن سازان جهان که نباید باهاشون دعوا کرد. غریبی خودمون هم جزوشونه

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده