کمک دریانوردان به نهنگ گرفتار

638
فرادید
فرادید 2.2 هزاردنبال‌ کننده

دریانوردان این نهنگ گرفتار در شبکه ای از تور ها و طناب های ماهیگیری را در نزدیکی منطقۀ پاتاگونیا در کشور شیلی پیدا کردند.

فرادید
فرادید 2.2 هزار دنبال کننده