منتخب ضربات آزاد هوشمندانه

378
21
21 308 دنبال‌ کننده

ضربه کاشته کروس به سوئد، بهترین فریم آلمان در روسیه بود. یک نمونه از ضربات آزادی که به جای قدرت، با هوش بالای زننده ضربه به تور دروازه رسیدند.

21
21 308 دنبال کننده