جلسه 36 پرسش و پاسخ سئوال سوم: والدینی که به فرزند دختر بها نمی دهند بین فرزندا

78
78 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سئوال سوم: والدینی که به فرزند دختر بها نمی دهند بین فرزندانشان تبعیض می گذارند چگونه فرزندان نسبت به این رفتارها واکنش مناسب نشان دهند چگونه خاطرات تلخ دوران کودکی رو فراموش کنند