اختلاف نظر انگلیسیها و آمریکاییها بر سر نام ورزش فوتبال

9

شما با کدوم اسم برای ورزشی که هم توپ داره وهم پا موافقید؟ soccer یا football؟؟ چرا تقریباً همه دنیا میگن "football"، اما آمریکایی ها میگن "soccer"؟! چرا به بازی راگبی که در اون این همه از دست استفاده میشه میگن فوتبال آخه؟! همه ی اینا از کِی و چطور شروع شد؟ www.iranmehrcollege.com 021-84378