قانونی که قربانیان اسیدپاشی را راضی نکرد!

2,754

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس : تلاش می کنیم طرح ممنوعیت خرید و فروش اسید را دوباره در مجلس مطرح کرده و نظر مخالفان را جلب کنیم.

طلوع

طلوع

4 ماه پیش
وای