مسابقه نسکار بریستول 2019

113

موتوراسپورت ایران - کایلی بوش پیروز مسابقه نسکار فودسیتی 500 در بریستول، برادر او کِرت بوش نیز در جایگاه دوم مسابقه را به اتمام رساند.