امتیازهای کوبی برایانت در فینال

709

با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی ازطریق خونiscdp.tums.ac.ir(واقع دربیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموماکودکان)بشتابیم ehdapelaket.persianblog.ir www.facebook.com/plateletdonation سایت و صفحه اطلاعرسانی کودکان نیازمندپلاکت خون.داوطلبان ثبتنام درهرجای جهان میتوانندبامراجعه لینک زیرمرکز مربوط بکشورشان:https://www.bmdw.org/information/addresses

محسن

محسن

5 سال پیش
این ویدیوخیلی خوب بود امیدوار که ویدیوهای قشنگتری هم بزاید
اهدا سلول بنیادی و پلاکت
اهدا سلول بنیادی و پلاکت ممنون از نظر و نگاهت