افتتاح بزرگ ترین کارخانه دارو های ضدسرطان در خاورمیانه

153

بزرگ ترین کارخانه تولید دارو های ضدسرطان خاورمیانه و همچنین بخش بیوتکنولوژی گروه دارویی صبح دوشنبه با حضور «حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان به بهره برداری رسید.

پارس تودی
پارس تودی 422 دنبال کننده