سرعت باد در زابل به 108 کیلومتر در ساعت رسید!

507

سرعت باد در زابل به 108 کیلومتر در ساعت رسید!

پلاس فارس
پلاس فارس 197 دنبال کننده