گرندپری موتوجی پی آراگون 2019

145

مارکز برای چهارمین بار پیاپی پیروز شد و دو دوکاتی سوار، آندره دویزیوسو و جک میل نیز رده های دیگر سکوی آراگون را پر کردند.

لحظه
لحظه 219 دنبال کننده
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1