مهارت های ارتباطی چیست؟ (دکتر زند)

2,738

www.sokhanvaran.rg عصری که ما در آن زندگی می کنیم به نام عصر ارتباطات شناخته می شود. از همین جا می توان دریافت که مهارت های ارتباطی و ارتباط موثر یک از ویژگی های مهم انسان مدرن امروز است. داشتن مهارت های ارتباطی برای هر انسان مدرسن امروزی این فرصت را فراهم می کند تا بتواند به پیشرفت های کاری و فردی دست پیدا کند. در این ویدئو به بررسی بنیادی ترین اصول ارتباطات پرداخته ایم.