انیمیشن سریالی اسلاگترا SlugTerra قسمت یازدهم | دوبله فارسی | کانال انیمیشن کده

878

داستان انیمیشن : انیمیشن SlugTerra الی شین 15 سال دارد و به عنوان بزرگترین قهرمان شلاق زنی اسلاگترا پس از پدرش تعیین شده است. او موجودات کوچک به نام اسلاگز را جمع میکند و «ایلای» برای دنبال کردن راه پدرش و مبارزه با نیروهای شر پا به دنیای زیرزمینی «اسلاگترا» می گذارد، او با کمک حلزون هایی که مثل سلاح عمل می کنند، وارد این راه می شود و…

انیمیشن کده
انیمیشن کده 239 دنبال کننده