سخرانی عجیب یک خیّر (دکتر نبی)

563

سخرانی عجیب دکتر نبی(خیر و استاد دانشگاه) در باره وضع اقتصادی مردم و چیز هایی که تا به حال از زبان هیچ مسئولی گفته نشده است و دل هر ادمی رو به درد میاره

Mohammad
Mohammad 1 دنبال کننده