تعزیه در کیش - شهادت حضرت عباس س - قسمت 2 - کیش

1,278
حسینیه کمرد
حسینیه کمرد 9 دنبال‌ کننده

موزیک جای تعزیه گردان سرصحنه وحین اجرا را به نوع غیرقابل انکاری گرفته بنحویکه بغیر ازیک نفرکه درکنار تعزیه خوانها مسئولیت دست بدست کردن میکروفون ورساندن ملزومات موردنیاز تعزیه رابعهده دارد شما درصحنه معین البکا را نمیبینید باگسترش رسانه ها و دسترسی مردم به همه نوع اطلاعات مکتوب وصوتی وتصویری درمورد تعزیه وتقریبا آشنایی علاقمندان هنر شبیه خوانی به زیروبم کار حتی نسخ تعزیه گروه های تعزیه خوان مجبورند باتمرینهای قبل ازاجراتسلط خودرا به حدمطلوب وقابل قبول بیننده برسانند واینجاست که موزیک تعزیه گردان تعزیه میشود