لحظه تصادف و فوت هوبرت راننده 22 ساله فرمول 2

1,721

آنتونی هوبرت راننده ۲۲ ساله فرمول دو در طی تصادفی دلخراش با خوان مانوئل کوریا در پیست اسپا گرند پری بلژیک درگذشت

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده