جام جهانی ساندا 2018 یوسف صبری و ماکائو

1,746

جام جهانی ساندا 2018 در هانژو چین وزن 75kg مردان ، یوسف صبری در مقابل حریفی از ماکائو sanda world cap 2018