گفتگوی محمد رضا شاهید با خانم فرشته هدایتی (عضو سابق مجاهدین خلق ساکن _ نروژ)

369
آرش رضایی
آرش رضایی 15 دنبال‌ کننده

گزیده ی گفتگوی محمد رضا شاهید با خانم فرشته هدایتی (عضو سابق مجاهدین خلق ساکن _ اسلو، نروژ) در برنامه “نامها و یادها” _ قسمت دوم http://www.nimnegah.org/farsi/?p=38308

آرش رضایی
آرش رضایی 15 دنبال کننده