تمجید فدارسیون جهانی والیبال از عملکرد موسوی

2,493

فدراسیون جهانی والیبال با انتشار کلیپی کوتاه از عملکرد سید محمد موسوی در مرحله اول مسابقات انتخابی المپیک تمجید کرد.