ایران ابر نفتکش بریتانیا را توقیف کرد / نسشت اضطراری در انگلستان

366
وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.8 هزاردنبال‌ کننده

ایران ابر نفتکش بریتانیا را توقیف کرد

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31.8 هزار دنبال کننده