خبرنگار را تهدید نکن...

30

افلاکی یک خبرنگار با سابقه روزنامه است که سالها مشغول تهیه گزارش در مورد مسائل مرتبط با محیط زیست می باشد. در این فیلم با مشکلات و تلاش های روزنامه نگاران آشنا می شویم و اینکه یک فرد می تواند تا چه حد در محیط اطرافش چه تاثیری داشته باشد و آن را اصلاح کند.

اوج پلاس
اوج پلاس 278 دنبال کننده