شکرستان فصل 4 قسمت 10 - میراث فرهنگی | Shekarestan S4 E10

502
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده

شکرستان فصل 4 قسمت 10 - میراث فرهنگی | Shekarestan S4 E10 شكرستان شهری است خیالی كه همه چیز آن وارونه است. اتفاقاتی كه در این شهر رخ می دهد، به قدری عجیب و غریب است كه حتی مردم شكرستان را متحیر می كند. داستان های این مجموعه در یک شهر قدیمی و خیالی روی می ده

دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده