چی باعث شده نتونیم از مسائل جنسی صحبت کنیم؟

6,969

برشی از ارائه ی دکتر اکبر جباری در مجموعه خرد جنسی

خرد جنسی
خرد جنسی 2.8 هزار دنبال کننده
F.alibakhshi

F.alibakhshi

6 ماه پیش
چون اونا که باید آموزش داده بشه به روش دیگه ای میفهمن ک اصلا خوب نیس http://itborna.com
investment

investment

6 ماه پیش
شاید اگر خانواده ها در این راستا بر روی فرزندان خود کار میکردند امروزه شاهد بعضی از هنجار های اجتماعی نبودیم