من ناشناسم | روایتی تکان دهنده از فروش دختران آمریکایی برای بردگی جنسی

1,042
یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 10 هزاردنبال‌ کننده

سبک زندگی در غرب به ویژه آزادی جنسی افسارگسیخته منجر به اعمالی شده است که کانال یامهدی عج برای آگاهی مردم ایران تصمیم دارد در بخشی ویژه به این موضوع بپردازد. آیا سبک زندگی آمریکایی الگوی مناسبی برای جامعه و زنان ایرانی است؟ این سوالی است که هر ایرانی به ویژه دختران پاک این سرزمین باید از خودشان بپرسند.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 10 هزار دنبال کننده