انتقاد کاپیتان تیم فوتبال بانوان آمریکا خطاب به ترامپ

431

اعتراض ورزشکاران آمریکایی به رفتار رئیس جمهور این کشور به صحنه تلویزیون هم کشیده شد

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده