آموزش ضربه دراپ

1,622

ضربه دراپ که از یک ضربه جمله ای محسوب میشود ، مزایای تاکتیکی مناسبی را در اختیار بازیکن قرار میدهد. آموزش این ضربه با زیرنویس فارسی تقدیم علاقمندان میشود.