سه اقدام برای کاهش فرار مالیاتی

34
ایرنا
ایرنا 1.3 هزاردنبال‌ کننده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ۳ اقدام این وزارتخانه برای کاهش فرارهای مالیاتی گفت:‌ برخی افراد مالیات‌های معوق را به عنوان فرار مالیاتی تلقی می‌کنند که درست نیست.

ایرنا
ایرنا 1.3 هزار دنبال کننده