مخالفت با طرح معامله قرن در میز گرد روز قدس. مسکو 7 خرداد98

109

در آستانه روز قدس، سفرای چند کشور اسلامی و مقامات روسی با شرکت در نشستی خبری ، حمایت همه جانبه کشورهای خود از آرمان فلسطین را اعلام کردند. در این نشست خبری که در خبرگزاری روسیه برگزار شد، سفرا و مقامات روسی با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی، تاکید کردند: بیت المقدس پایتخت ابدی فلسطین خواهد ماند و طرح های توطئه آمیزی همچون معامله قرن و انتقال پایتخت آمریکا به بیت المقدس، خللی در اراده مسلمانان جهان و فلسطینیان ایجاد نخواهد کرد.