مهار پنالتی کریم انصاری فرد توسط دروازه بان ترینیداد و توباگو

167
طلبه ظرفشور
طلبه ظرفشور 122 دنبال‌ کننده

بازی دوستانه تیم ملی ایران و ترینیداد و توباگو - مهار پنالتی کریم انصاری فرد توسط دروازه بان ترینیداد و توباگو - التماس دعا برای عبد حقیر درگاه خدا - طلبه ابراهیم قربانی نهرخلجی

طلبه ظرفشور
طلبه ظرفشور 122 دنبال کننده