نمایش هیجان انگیز ارشا اقدسی در برنامه اعلام نتایج عصر جدید

361

ارشا اقدسی در جریان برنامه اعلام نتایج عصر جدید به یاد آتش نشانان شهید برنامه فوق العاده ای به نمایش گذاشت. در این فیلم نمایش هیجان انگیز و خطرناک این بدلکار را می بینید.

حادثه24
حادثه24 35 دنبال کننده